Trade Promotion Management

Jednym z najczęściej używanych narzędzi do zainteresowania klienta produktem lub nakłonienia go do zakupu są promocje. W przypadku, gdy produkt sprzedawany jest poprzez dystrybutorów detalicznych, to oni stają się twarzą firmy przed konsumentami. W tej sytuacji konieczne jest wzmocnienie tego kanału tak, aby to dystrybutor zachęcił klientów do zakupu i wypromował wybrane produkty na tle konkurencji. Producenci mogą oferować pośrednikom dodatkowe rabaty za wolumen lub wartość sprzedaży, sprzedaż większej ilości za tę samą cenę, produkty gratis, organizację ekspozycji, wydarzeń sponsorowanych itp. Te działania nazywane są promocjami handlowymi. Według raportu PwC Strategy& detaliści oczekują wsparcia ze strony producentów w realizacji targetów sprzedaży i zysków. Chcieliby realizować działania zgodnie z planem przygotowanym w oparciu o charakterystyczne cechy ich biznesu i wskaźniki KPI. Z drugiej strony producenci borykają się z małą efektywnością promocji. Zbyt rzadko realizowany jest zamierzony wynik finansowy, brak jest koordynacji działań ze strony zaangażowanych stron jak również dostępności towarów promocyjnych.

 

SAP Trade Promotion Management

Narzędziem, które wspomaga zarządzanie i realizację promocji handlowymi jest SAP Trade Promotion Management. Kluczowe obszary funkcjonalności tej aplikacji koncentrują się na odpowiednim zarządzaniu wydatkami na promocje, planowaniu i bieżącej weryfikacji celów oraz określaniu obecności i stopnia ryzyka podjętych działań. Dodatkowo obszerny moduł Customer Business Planning pozwala analizować decyzje i strategie promocyjne z punktu widzenia obu stron – producenta i klienta. Dzięki tym funkcjonalnościom możliwe jest kompleksowe zrealizowanie procesu end-to-end. Rozwiązanie SAP TPM może zostać uzupełnione narzędziami analitycznymi i optymalizacyjnymi wykorzystującymi techniki machine learning, w celu ciągłej poprawy i udoskonalania procesów i przygotowywania skutecznych prognoz.

 


Zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy

 

 

Zobacz także:

Customer Business Planning w SAP TPM SAP TPM – Realizacja promocji w 7 krokach