SAP CRM UPGRADE

Jeżeli zastanawiasz się:

 • Czy w pełni wykorzystujesz oferowane przez system CRM funkcjonalności?
 • Z jakich narzędzi korzystać, żeby Twój biznes działał sprawniej i bardziej efektywnie?
 • Jak szybko i profesjonalnie sprawdzić system przed ostateczną decyzją o wdrożeniu?
 • Jak rozwinąć dotychczas używany system?

Kluczem do sukcesu jest dobrze przygotowane wdrożenie. Od dogłębnej analizy i zrozumienia procesów biznesowych, przez zaprojektowanie przemyślanej architektury systemu po konfigurację i dodatkowe rozszerzenia, niezbędne do przeprowadzenia procesów end-to-end.

Na podstawie doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektów w różnych obszarach funkcjonalnych i u różnych klientów, zespół NSP wypracował metodologię, która pozwala wybrać najlepsze rozwiązanie, zaplanować wdrożenie, a następnie, z sukcesem je przeprowadzić.

MVP + Assesment

 • analiza procesów biznesowych w celu określenia wymaganego typu rozwiązania oraz wstępnego zakresu funkcjonalności,
 • oszacowanie czasochłonności i budżetu dla produktu na poziomie Minimum Viable Product (MVP),
 • weryfikacja typu systemu – on-premise/cloud

Proof of Concept

 • warsztaty z klientem mające na celu zebranie dokładniejszych wymagań,
 • przygotowanie systemu w wersji MVP dla wybranych, kluczowych procesów,
 • identyfikacja analiza potencjalnych luk i zdefiniowanie wymaganych rozszerzeń

Realizacja projektu

 • przygotowanie planu wdrożenia
 • Konfiguracja systemu i rozszerzenia
 • Testy, odbiór i start produkcyjny
Zamów pakiet: Assesment + PoC + Realizacja lub wybrany element i dowiedz się jak Twoja firma może na tym skorzystać

SAP CRM Wdrożenie metodą RDS

Metoda wdrożenia SAP CRM Rapid Deployment Solution (RDS) jest unikalną technologią pozwalającą wdrożyć system CRM w prosty i szybki sposób.  System ten obejmuje zestaw oprogramowania, usługi implementacji przygotowane w oparciu o najlepsze praktyki SAP w celu dostarczenia do klienta rozwiązania, które jest skonfigurowane i przygotowane pod potrzeby klienta. Ponadto jest to zrealizowane w z góry określonym czasie, zakresie i budżecie.

 

 • SAP CRM RDS Pakiet standardowy (pełen zakres)
 • SAP CRM RDS Pakiet standardowy (wybrane scenariusze)
 • SAP CRM RDS WCEM (integracja z SAP ERP lub SAP CRM)
 • SAP CRM RDS Insurance Package
 • SAP CRM RDS Citizen Contact Center Package
 • SAP Customer Engagement Intelligence RDS w oparciu o SAP HANA

Integracja systemów SAP CRM/ERP z innymi systemami

Proces integracji pozwala na transferowanie danych pomiędzy systemami SAP oraz innymi systemami za pomocą adapterów XIF. Połączenie może być również dostosowane do architektury innych systemów.

 

 • Wsparcie w obszarze Middleware
 • JAVA, Web-Services Development/Interfaces
 • IDOC/XIF Integracja/Rozszerzenia
 • Projekty migracji metodą LSMW

SAP CRM WebUI – Rozszerzenia

Serwis rozszerzeń SAP CRM WebUI pozwala dostosować interfejs użytkownika do indywidualnych wymagań klienta. Obejmuje to również implementację do systemu CRM odpowiedniej logiki biznesowej. Usługa rozszerzeń wg zapotrzebowania klienta.

SAP CLOUD

SAP HYBRIS

SAP CRM

SAP BI

NSP JPK

Nearshore Services Poland
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska

Ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom, Polska

Telefon
+48 604 279 798

® Nearshore Services Poland