SAP CLOUD

SAP Cloud for Customer

SAP Cloud for Customer (SAP C4C) to nowoczesne rozwiązanie Cloud, dedykowane do zarządzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management). System wspiera  procesy biznesowe w obszarze:  zarządzania partnerem biznesowym, sprzedaży, serwisu i marketingu. SAP C4C to również platforma do budowy własnych aplikacji biznesowych zintegrowanych ze środowiskiem CRM. Fizycznie system utrzymywany jest w certyfikowanym Data Center firmy SAP o wysokiej dostępności. Takie rozwiązanie pozwala zminimalizować koszty zakupu i utrzymania przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i możliwości dostępu do aplikacji z każdego miejsca poprzez urządzenia mobilne.

W obszarze technologii SAP C4C, firma NSP oferuje Państwu następujące usługi:

  • Akcelerator wdrożeniowy „SAP C4C Startup Kit”
Jest to sposób na szybkie i efektywne kosztowo uruchomienie systemu polegające na realizacji gotowych do użycia procesów biznesowych w produkcyjnym środowisku klienta. Proces skoncentrowany jest na szybkim i skutecznym wdrożeniu standardowych funkcjonalności SAP C4C na przestrzeni kilku tygodni tak, aby zrealizowany projekt wdrożeniowy umożliwił klientowi użytkowanie systemu w najważniejszych dla siebie obszarach. W kolejnych krokach możliwa jest identyfikacja i implementacja zmian systemu zgodnie z określonymi wymaganiami.

  • Konsultacje funkcjonalne w zakresie wdrożenia SAP C4C, analiza procesu biznesowego i jego odwzorowanie w środowisku SAP C4C, konfiguracja systemu zgodnie z wymaganiami klienta (Scoping & Fine-tuning)
  • Rozszerzenia PDI (Partner Development Infrastructure), modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych obiektów biznesowych, rozszerzenia interfejsu użytkownika
  • Integracja SAP C4C z systemami on-premise ERP/CRM przy wykorzystaniu technologii PI (Process Integration) oraz HCI (HANA Cloud Integration), integracja SAP C4C z innymi systemami on-premise i cloud
  • Migracja danych do systemu SAP C4C
  • Outsourcing procesów wsparcia produkcyjnych systemów SAP C4C w obszarze zarządzania incydentami, problemami oraz zmianami

SAP CLOUD

SAP HYBRIS

SAP CRM

SAP BI

NSP JPK

Nearshore Services Poland
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska

Ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom, Polska

Telefon
+48 604 279 798

® Nearshore Services Poland