DATA SCIENCE

W jaki sposób dzisiejszy biznes może skutecznie służyć klientom? Jak zmierzyć się z wyzwaniem zbierania i analizowania ogromnej ilości danych? Jak wykorzystać informacje pochodzące z wielokanałowych interakcji klienta i jak na nie skutecznie zareagować?

Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania jest kluczowe, w dalszym istnieniu i rozwoju na rynku. Firma, która potrafi zbierać, właściwie przetwarzać i analizować dane, zyskuje wielką przewagę nad konkurentami. Dzięki właściwemu wykorzystaniu tej wiedzy można dowiedzieć się którzy klienci są najcenniejsi, a którzy zamierzają odejść lub już odeszli. Jakie produkty są kupowane najchętniej, a jakimi klienci są zainteresowani. Wreszcie, co klienci i potencjalni myślą i mówią o Twojej firmie, produktach i jakie mają preferencje. Otrzymany zestaw informacji jest podstawą do stworzenia dedykowanej oferty, przygotowania promocji lub zaangażowania klientów w odpowiednie działania. Analiza trendów i zachowań pozwala zaplanować z wyprzedzeniem strategie sprzedażowe i marketingowe.

Firmy korzystają z różnych rozwiązań i narzędzi IT do realizacji procesów biznesowych. Specyfika branży determinuje sposób obsługi klientów, przygotowywania oferty produktów lub usług. Różne są również strategie, plany i poszczególne cele, które mają zostać zrealizowane. Dlatego opracowanie skutecznie działającego rozwiązania do analizy danych nie jest procesem prostym. Wymaga on indywidualnego podejścia, opartego na głębokiej analizie procesów biznesowych i środowiska informatycznego oraz wyboru optymalnych narzędzi i technik.

Bazując właśnie na takim podejściu, NSP oferuje usługi analizy danych. Są to dedykowane serwisy, przygotowywane indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta. Umożliwiają one skuteczną segmentację i profilowanie, przygotowanie kampanii marketingowych i rekomendacji. Nasza metodologia opiera się na dogłębnej analizie procesów operacyjnych, aby zrozumieć kluczowe aspekty działania firmy. W kolejnym kroku weryfikujemy źródła danych, wewnętrzne i zewnętrzne, a także badamy jakość danych. Zebrane dane, strukturalne jak i niestrukturalne, muszą być następnie przetworzone i przygotowane do załadowania do odpowiednich modeli. Modele te są generowane przy użyciu zaawansowanych narzędzi i metod statystycznych w odniesieniu do kluczowych zasad marketingowych i poddawane są ciągłej ewaluacji. Wdrożone modele stanowią podstawę do wyodrębniania grup klientów, prognozowania i rekomendacji.

Zakres usług:

  • Profilowanie Klienta
  • Modele Rekomendacyjne
  • Analiza Semantyczna i Sentymentalna tekstu
  • Analiza porównawcza obrazu
  • Modele Predykcyjne
  • Modele Klasyfikacyjne
  • Klastrowanie
  • Serwisy integracyjne Facebook / Google Analytics / Twitter / Google AdWords / SMS / Mass email

SAP CLOUD

SAP HYBRIS

SAP CRM

SAP BI

NSP JPK

Nearshore Services Poland
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska

Ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom, Polska

Telefon
+48 604 279 798

® Nearshore Services Poland