SAP BI

4SAP Business Warehouse 7.x

Aplikacja SAP Business Warehouse (SAP BW) oferuje funkcjonalność hurtowni danych, platformę business intelligence oraz zestaw narzędzi business intelligence. W tej aplikacji istotne informacje pochodzące z produkcyjnych systemów SAP mogą zostać zintegrowane z danymi zewnętrznymi, następnie przetworzone i skonsolidowane w SAP BW.

 • Pozyskiwanie, przetwarzanie danych i raportowanie
 • Raportowanie z systemu SAP CRM
 • Raportowanie z systemu ERP (moduły SD, SCM, FICO)
 • Raportowanie HR
 • Optymalizacja wydajności
 • Zintegrowane planowanie
 • Narzędzia Bex/WAD

SAP Business Objects

Rozwiązanie SAP Business Objects BI jest zestawem aplikacji front-end, które umożliwiają użytkownikom generowanie raportów, tworzenie interaktywnych zestawów danych zawierających tabele, wykresy i umożliwiających wizualizację danych. Zawiera środowisko do samodzielnego tworzenia zapytań i analiz zarówno online jak i offline, a także przeszukuje źródła danych BI wykorzystując iTunes. Użytkownicy nie muszą tworzyć zapytań i przeszukiwać wyników, są one zaprezentowane na wykresie, który wskazuje najlepsze dopasowanie wyników.

 • W oparciu o SAP HANA lub BW (Hurtownię danych BW)
 • Web Intelligence
 • Information Designer Tool
 • Crystal Reports
 • Explorer
 • Design Studio
 • Dashboards (Xcelsius)

SAP HANA ONE proof of concept

Usługa SAP HANA proof of concept pozwala potencjalnym użytkownikom SAP HANA doświadczyć potencjału tego narzędzia i zweryfikować jakie są możliwości analizy olbrzymich wolumenów danych w milisekundach co pozwala poznać nowe możliwości rozwoju i zyskania przewagi konkurencyjnej.

 • Usługa w chmurze oferowana w oparciu o rozwiązania Amazon Web Services AWS. Ocena pod kątem:
  1. Modelowanie obiektów analitycznych, Skrypty
  2. Analizy tekstowe danych niestrukturalnych
 • Biblioteka analiz predykcyjnych
 • Aplikacja HANA XS dostosowana do użytku na platformie rozszerzona o framework SAPUI5 i ODATA
 • Warsztaty / Ćwiczenia

SAP HANA ONE production usage

SAP HANA One, instancja platformy SAP HANA dostępna jako serwis w Amazon Web Services (AWS), umożliwia przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym oraz tworzenie i wdrażanie aplikacji od podstaw. Narzędzie to zostało zaprojektowane w celu przyśpieszenia procesów transakcyjnych, raportowania operacyjnego, OLAP, analiz predykcyjnych i tekstowych z pominięciem tradycyjnych opóźnień w danych oraz kwestii ich utrzymania wykorzystując wstępne widoki oraz wyniki zapytań z pamięci podręcznej.

 • Usługa w chmurze oferowana w oparciu o rozwiązania Amazon Web Services
 • Rozwiązania na małą skalę
 • Max 60GB pamięci = ~300GB danych klientów
 • Aplikacja HANA XS dostosowana do użytku na platformie rozszerzona o framework SAPUI5 i ODATA

SAP Big Data

Wykorzystanie możliwości jakie dają połączenie SAP HANA i metodologii Hadoop wspiera procesy obróbki masowych danych w czasie rzeczywistym.

 • Wdrożenie SAP HANA oraz Hadoop. Dystrybucja Hadoop poprzez Hortonworks, Cloudera & Intel
 • Integracja z narzędziami Business Objects
 • Serwisy SAP Business Objects Data
 • Integracja z pozostałymi aplikacjami

SAP HANA production on-premise

CRM wzmocniony funkcjonalnościami platformy SAP HANA oferuje wgląd w potrzeby, preferencje i zachowania klientów w czasie rzeczywistym. Pozwala spersonalizować wielokanałowe interakcje z klientem, odkryć nowe nisze rynkowe i segmenty klientów, monitorować nastroje społeczne i aktywnie reagować na każdorazowe zmiany trendów.

Aplikacja BW oparta o SAP HANA umożliwia tworzenie szybszych  zapytań i raportów co oznacza szybszą analizę i podjęcie decyzji biznesowej. Bezpośredni dostęp do danych w SAP HANA pozwala na bieżący wgląd w sytuację biznesową. Szybsze ładowanie się danych oznacza częstsze ich ładowanie co pozwala na szybszy dostęp do informacji.

Serwer do replikacji SAP LT jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich klientów używających SAP HANA, dla których istotna jest replikacja danych pochodzących z systemów
SAP oraz poza SAP przeprowadzana w  rzeczywistym lub zaplanowanym czasie.

SAP HANA Direct Extractor Connection (DXC) jest narzędziem do wprowadzania gotowych modeli danych do SAP HANA, które oparte są na zestawach aplikacji SAP Business. To także narzędzie gromadzenia danych dla SAP HANA. To co również przemawia za wykorzystaniem tego narzędzia to niski wskaźnik TCO pozyskiwania danych dla SAP HANA z wykorzystaniem efektu dźwigni jaki daje wykorzystanie gotowych modeli.

 • Infrastruktura on-premise
 • Business Suite (CRM) w oparciu o SAP HANA
 • Aplikacja Business Warehouse w oparciu o SAP HANA
 • Replikacja i integracja w czasie rzeczywistym
 • Serwisy SAP BO
 • Integracja DXC
SAP HANA on cloud

Korzystając z połączonej infrastruktury SAP i Amazon klienci mogą zbudować i testować, certyfikowane przez SAP, gotowe wdrożenia HANA w chmurze poprzez serwis Amazon Web Service, a następnie wdrożyć je w tym środowisku w kilka minut. Rozwiązanie to pozwala dopasować funkcjonalność do potrzeb klienta, korzystać i płacić tylko za to, co jest faktycznie używane oraz korzystać z wszystkich aktualizacji na bieżąco.

Aplikacja SAP HANA w chmurze łączy  sobie technologię in-memory oraz elastyczne podejście rozwiązania w chmurze. To w pełni zarządzane narzędzie pozwala wdrożyć, zarządzać, integrować i rozszerzać system o dodatkowe aplikację SAP. Rozwiązanie jest dostępne dla zestawu narzędzi SAP Business Suite w oparciu o SAP HANA, SAP NetWeaver oraz BW w oparciu o SAP HANA oraz dla wszystkich rozwiązań indywidualnych opartych na platformie SAP HANA.

SAP HANA Cloud Integration jest platformą hostowaną w chmurze SAP HANA Cloud. Ułatwia integrację procesów biznesowych obejmujących różne przedsiębiorstwa, organizacje lub ich oddziały. Wspiera cały proces integracji od początku do końca w aplikacjach w chmurze i on-premise (integracja chmura-chmura oraz chmura-on-premise). Platforma SAP HANA Cloud daje również możliwości efektywnie i bezpiecznie przenosić dane pomiędzy systemami w chmurze i on-premise.

 • Infrastruktura SAP dostępna w chmurze Amazon 244GB do 1,22TB (IaaS)
 • Aplikacja SAP HANA Enterprise tylko dla rozwiązań SAP:
  1. Business Suite – (CRM)
  2. SAP BW
  3. Integracja SAP HANA w chmurze

SAP Customer Engagement Intelligence powered by SAP HANA

Customer Engagement Intelligence SAP obejmuje pakiet rozwiązań, które pozwalają gromadzić i konsolidować dane na temat zaangażowania klientów. Pomaga to wykorzystać ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym do tworzenia spersonalizowanych relacji z klientami.

Wdrożenie SAP HANA Customer Engagement Intelligence obejmuje implementację rozwiązań SAP Customer Value Intelligence oraz SAP Audience Discovery and Targeting. Dołączonych jest również kilka dodatkowych paneli z obiektami biznesowymi SAP w celu analizy zachowania klientów i produktów, przecen i rozkładu marży.

Narzędzie Sentiment Intelligence do analizy nastawienia klientów łączy wewnętrzne źródła danych z zewnętrznymi źródłami takimi jak media społecznościowe. Wykorzystując możliwości przetwarzania danych w pamięci, jakie oferuje SAP HANA oraz analizę teksu w serwisach danych, pozwala śledzić aktualne nastroje klientów, bieżące trendy i postrzeganie produktów, marki i konkurencji.

Rozwiązanie firmy SAP w formie wdrożenia rapid-deployment jest kombinacją oprogramowania i serwisu, który łączy analizę nastrojów klientów w oparciu o źródła mediów społecznościowych z systemem SAP CRM oraz innymi systemami przedsiębiorstwa. SAP RDS oferuje prekonfigurowalny panel do zarządzania SAP oraz widoki oparte na predefiniowanych modelach HANA.

 • Customer Engagement Intelligence
 • Sentiment Intelligence

SAP CLOUD

SAP HYBRIS

SAP CRM

SAP BI

NSP JPK

Nearshore Services Poland
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska

Ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom, Polska

Telefon
+48 604 279 798

® Nearshore Services Poland