Data Science – Metodologie – Techniki – Technologie

Potrzeby i cele biznesowe

Jeżeli wiesz, jaką wartość generuje klient i jak ta wartość będzie zmieniać się w czasie, możesz w łatwy sposób określić, którzy kliencie są bardziej wartościowi dla twojej firmy, a którzy mniej. Ta wiedza pozwala wykonywać ukierunkowane działania do różnych grup klientów.

Metodologia i podejście do implementacji

Główna koncepcja przyjęta w przewidywaniu wartości, jaką firma będzie czerpać z całej relacji z klientem to analiza Customer Lifetime Value (CLV). W tym podejściu analizowana i przewidywana jest kwota wydana przez klienta na nasze produkty w ciągu całego życia. Jak długi jest to okres, jakie są koszty pozyskania i utrzymania klienta, a także ryzyka utraty. Po uzyskaniu tych informacji stosujemy odpowiednią metodę obliczania CLV w modelu danych.

Korzyści

W rezultacie firma otrzymuje informacje o swoich klientach, które pomagają w lepszym ich zrozumieniu. Możliwe jest lepsze planowanie działań sprzedażowych i marketingowych, wyznaczanie celów, które mają zwiększyć rentowność i usprawnić organizację sił sprzedażowych.

 


Sprawdź nasze usługi w obszarze Data Science lub zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy

 

Zobacz także:

O co chodzi w Data Science?  Segmentacja klientów    Modele rekomendacyjne