Segmentacja klientów jest kluczowym etapem definiowania docelowej grupy dla podejmowanych aktywności marketingowych. SAP Marketing umożliwia wykorzystanie w segmentacji, wszystkich danych dostępnych w systemie, a elastyczny interfejs ułatwia przygotowanie nawet bardzo skomplikowanych scenariuszy.

Geolokalizacja klienta z wykorzystaniem analizy sentymentu

Wyzwanie:

Do udziału w promocji chcemy zaprosić klientów mieszkających na określonym obszarze oddalonym od sklepu oraz posiadających pozytywne opinie o marce xyz.

Rozwiązanie SAP MKT:

Wykorzystanie statycznych atrybutów segmentacji – Geolokalizacji oraz Sentymentu –  pozwala na stworzenie odpowiednich grup odbiorców mieszkających w danej lokalizacji lub na wytyczonym na mapie obszarze, a dane nastawienia klienta pomagają wybrać tylko tych klientów, którzy są pozytywnie nastawieni do marki i wykazali związane z nią zainteresowanie. Wysegmentowane atrybuty mogą zostać wyświetlone w postaci map, diagramów kołowych lub słupkowych oraz chmury wyrazów i kalendarza.

 

 

Możliwość stworzenia grupy docelowej na podstawie wybranego segmentu pozwala na wykorzystanie wybranych odbiorców przy realizacji kampanii marketingowej.

 

Segmentacja przy użyciu analizy predykcyjnej – model buying propensity

Wyzwanie:

Chcemy zmaksymalizować konwersję kampanii sprzedażowej kierując ja tylko do odbiorców o największej skłonności do zakupu dla określonych produktów.

Rozwiązanie SAP MKT:

Wykorzystanie modelu predykcyjnego Buying Propensity (Skłonnośc do zakupu) pozwala na stworzenie segmentu klientów dla których istnieje największe prawdopodobieństwo zakupu wybranego produktu. Dzięki funkcjonalności modelu predykcyjnego możliwe jest oszacowanie najmniejszej wystarczającej liczby odbiorców wiadomości marketingowej wymaganej do osiągnięcia założonej wielkości sprzedaży.

 

 

Istnieje możliwość wykonywania operacji na poszczególnych segmentach w celu dobrania odpowiedniej grupy klientów. Dostępne operacje to: łączenie, odejmowanie, intersekcja.

Wykorzystanie scoringu – channel affinity & best sending time

Wyzwanie:

Chcemy zrealizować kampanię marketingową wysyłając ją w najlepszym możliwym czasie oraz kanale komunikacji gwarantującym wysoką konwersję otwarć wiadomości.

Rozwiązanie SAP MKT:

Analiza zbieranych interakcji klientów pozwala na segmentację grup odbiorców według określonego przedziału godzinowego, w którym wiadomości z kampanii były otwierane w przeszłości. Dodatkowo informacja o najczęściej wybieranym przez odbiorców kanale komunikacji daje nam możliwość kierowania przekazu do klienta w czasie, w którym istnieje największa szansa na zwiększenie konwersji (otwarcie lub kliknięcie wiadomości marketingowej).

 

 

Struktura segmentacji: Profile segmentacji łączą źródła danych, dzięki którym możliwa jest segmentacja klienta. Zbudowane modele można zapisać jako building blocks, a następnie wykorzystać do ponownej segmentacji. Szablony segmentacji służą do szybkiego tworzenia predefiniowanego modelu

 

 


Zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy

 

 

Zobacz także:

Segmentacja Klientów