Fundamentem budżetowania w SAP Marketing jest stworzenie modelu planu budżetowego, z którego finansowane są kampanie marketingowe. Jego zadaniem jest odzwierciedlenie sposobu tworzenia budżetu w Twojej organizacji.

Model planu budżetowego oraz dystrybucja funduszy

Model planu budżetowego ma strukturę hierarchiczną, a do jego poziomów przypisać można różne wymiary budżetowania, takie jak np. marka, rynek, kraj. Za pomocą funkcjonalności planowania „z góry na dół” budżet przypisany do najwyższego poziomu modelu jest dystrybuowany automatycznie w kierunku najniższego poziomu i proporcjonalnie rozdzielany pomiędzy wszystkie obiekty tego wymiaru. Dzięki temu otrzymujemy informację jakim budżetem dysponujemy w danym roku, na realizację kampanii promujących markę X w konkretnym regionie.

Rolowanie budżetu „z góry do dołu”

 

Istnieje również możliwość rozpoczęcia procesu dystrybucji funduszy od najniższego poziomu hierarchii modelu. W tym przypadku kwoty na nim przypisane zostaną skumulowane do budżetu na najwyższym poziomie hierarchii.

Rolowanie budżetu „z dołu do góry”

SAP Marketing oferuje również możliwość jest definiowania własnych, niestandardowych wymiarów. Dzięki temu proces tworzenia modelu planu budżetowego jest elastyczny, a sam model dopasowany do Twojego biznesu.

 

 

Typy mediów w planowaniu budżetu

W procesie planowania budżetu na kampanie marketingowe możliwe jest użycie różnych typów mediów, np. e-mail, SMS, media społecznościowe, TV, radio. Na każdym z poziomów hierarchii modelu planowania możliwe jest ręczne lub automatyczne rozdzielenie środków pomiędzy zdefiniowane typy mediów.

 

Podczas tworzenia kampanii marketingowej przypisuje się do niej typ mediów, dzięki czemu jej koszty zostaną powiązane z odpowiednim segmentem budżetu. Uwzględnienie typów mediów w modelu budżetowym zapewnia przejrzystą dystrybucję planowanych kosztów kampanii marketingowych oraz śledzenie kosztów rzeczywistych z jeszcze większą dokładnością

 

 

 

 

 

Finansowanie akcji marketingowych

Kampanie marketingowe o takim samym lub podobnym profilu zbiera się w programie marketingowym. Podczas tworzenia programu określa się między innymi jego okres ważności, proponowane wydatki na typy mediów oraz źródło finansowania, które stanowi najniższy, zdefiniowany poziom hierarchii modelu planu budżetowego.

 

 

Wskaźniki planowanego budżetu vs. rzeczywiste wydatki

SAP Marketing pozwala na aktualizowanie w systemie wydatków rzeczywistych powiązanych z kampaniami i traktowanie ich jako wskaźniki. Dzięki temu możliwe jest porównanie planowanego budżetu z jego faktycznym zużyciem. Innymi wskaźnikami mogą być: zaalokowany budżet, proponowane lub zaplanowane wydatki.

 


Zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy

 

 

Zobacz także:

Segmentacja Klientów Segmentacja w SAP Marketing