W ciągu ostatnich lat na świecie wygenerowano 90% całkowitego wolumenu danych. Informacje pozyskiwane są poprzez korporacyjne systemy klasy  ERP, systemy CRM, komercyjne repozytoria baz klientów, bazy agencji wywiadowczych, statystycznych, zestawienia rządowe, blogi tematyczne, serwisy społecznościowe, szeroko pojęty internet.

W obliczu dużej fragmentaryczności, złożoności oraz wolumenu gromadzonych danych, niezwykłym wyzwaniem stała się umiejętność poprawnej selekcji, przetwarzania i analizy informacji, a w konsekwencji wyciągania odpowiednich wniosków i budowania na ich podstawie właściwych prognoz.

Data Science stawia pytanie:

Jak znaleźć skuteczne wzorce i zależności w tej masie danych?

i odpowiada:

Wykorzystując wiele obszarów badawczych

 

 

 

  • Machine Learning skupia się na poszukiwaniu wzorców oraz na prognozowaniu.
  • Bardzo szybkie bazy danych o wysokich pojemnościach potrzebne są do efektywnego dostępu do danych i zapewnienia ich odpowiedniej jakości.
  • Statystyka dostarcza podstawowych metod i koncepcji matematycznych, a algorytmy potrzebne są do stworzenia systemów skalowalnych dla dużych wolumenów danych.
  • Rozwiązanie Natural Language Processing i Speech Processing potrzebne są do analizy różnego typu danych niestrukturalnych.

 

Wszystkie te pojęcia skupiają się wokół jednego pojęcia o nazwie Data Science.

 

 


Sprawdź nasze usługi w obszarze Data Science lub zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy

 

Zobacz także:

Customer Lifetime Value (CLV) Segmentacja klientów  Modele rekomendacyjne