SAP MARKETING

SAP Marketing

SAP Marketing obejmuje pakiet rozwiązań analitycznych, które pozwalają gromadzić, konsolidować i analizować dane na temat zaangażowania klientów, ich preferencji oraz potrzeb identyfikowanych w różnych kanałach komunikacyjnych – od historycznych danych sprzedażowych po bieżącą analizę sprzedaży i aktualną aktywność online. W efekcie SAP Marketing umożliwia generowanie w czasie rzeczywistym spersonalizowanych kampanii marketingowych z produktami wycelowanymi w konkretnych klientów spełniających ich indywidualne potrzeby. Modele predykcyjne pozwalają poznać prawdopodobieństwo zakupu i związane z tym trendy.

Dane zbierane są w czasie rzeczywistym z różnych źródeł, a SAP HANA pozwala na przeprocesowanie nawet niestrukturalnych danych w pamięci, kontekstową analizę teksu w serwisach, śledzenie aktualnych nastrojów klientów, bieżących trendów i postrzegania produktów, marek i konkurencji.

SAP Marketing StartUp Kit

Akcelerator wdrożenia oferuje prekonfigurowany panel SAP do zarządzania oraz widoki oparte na predefiniowanych modelach. W skład narzędzi dostępnych do wdrożenia wchodzą:

  • Marketing Insight dostarcza analitykę klientów B2B, ich sprzedaży oraz organizacji marketingowych do kierowania przychodów ze sprzedaży.
  • Marketing Data Management zapewnia szczegółową analizę danych społecznych z witryn zewnętrznych i wewnętrznych.
  • Marketing Segmentation w łatwy i szybki sposób pozwala specjalistom od marketingu segmentować miliony klientów oraz innych obiektów z mocą SAP HANA. Replikacja danych odbywa się w czasie rzeczywistym z SAP ERP i SAP CRM.
  • Predictive Segmentation stosowane do precyzyjniego określenia grupy docelowej dla najlepszego działania marketingowego. Umożliwia tworzenie modeli segmentacyjnych oraz predykcyjnych.
  • Marketing Recommendation rekomendacje produktów generowane są przy użyciu samo-uczących się modeli, które mogą być budowane w oparciu o kreatora. Użycie modeli predykcyjnych uzupełnia rekomendacje o kontekst, np. analiza koszyka lub filtrowanie.
  • Marketing Campaign Management marketingowy kalendarz daje ekspertowi marketingowemu wgląd w przegląd swoich kampanii w wyznaczonych przedziałach czasu, dopasowując ustawienia filtra. W obszarze nad kalendarzem wyświetlane są zagregowane wskaźniki KPI dla wybranych kampanii.
  • Marketing Planning pozwala na planowanie budżetu i wydatków kampanii marketingowej oraz przegląd bieżących i planowanych działań marketingowych w prosty i intuicyjny sposób. Menadżer marketingowy może analizować inwestycje marketingowe oraz zarządzać katalogiem szablonów e-mail. Po zakończeniu kampanii można przeanalizować jej sukces w oparciu o zróżnicowane KPI.
  • SAP Marketing for Telecommunications rozwiązanie dostosowane dla biznesu telekomunikacyjnego, zapewnia intuicyjne środowisko do odkrywania danych oraz analizę zarówno indywidualnej jak i zbiorczej konsumpcji oraz wzorców występujących u klientów.

SAP CLOUD

SAP HYBRIS

SAP CRM

SAP BI

NSP JPK

Nearshore Services Poland
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Polska

Ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom, Polska

Telefon
+48 604 279 798

® Nearshore Services Poland