Customer Business Planning (CBP) jest kluczowym komponentem systemu SAP Trade Promotion Management  w wersji 4.0, znacznie zwiększającym możliwości tego rozwiązania w zakresie kompleksowego planowania działań promocyjnych. Pozwala na bieżąco śledzić wpływ promocji na RZiS, zarówno ze strony producenta jak i dystrybutora. Dzięki wdrożonym funkcjonalnościom, planiści zyskują narzędzia umożliwiające, wspólnie z detalistami, planowanie procesu sprzedażowego, zarządzając jednocześnie marżą i budując wzrost całej kategorii.

 

Główne funkcjonalności:

 

Hierarchia planistyczna produktów

Dotychczas w SAP TPM wykorzystywana była hierarchia pochodząca z systemu SAP ERP i była ona niewystarczająca z punktu widzenia planowania sprzedaży. Planujący promocje chcieli klasyfikować produkty w inny sposób niż jest to istotne z punktu widzenia produkcji, logistyki czy finansów.

W CBP hierarchia planowania produktu może być zdefiniowana niezależnie od hierarchii materiałów i w odróżnieniu od niej  może być stworzona osobno dla każdego klienta. Zapewnia to dużą elastyczność w ustalaniu celów lub analizowaniu wydajności na różnych poziomach w sposób zrozumiały zarówno dla sprzedających jak i dla producentów towarów konsumpcyjnych.

Listing produktowy

Poza hierarchią planistyczną użytkownicy systemu SAP CBP mają możliwość elastycznego przygotowania list asortymentowych, czyli produktów oferowanych w określonych czasie i dla wybranego klienta. Oznaczenie daty ważności jest kluczowe dla skutecznego planowania. Przydatną funkcją z punktu widzenia producentów, jest możliwość zdefiniowania asortymentu dla tego samego klienta w zależności od formatu sklepu. Jeśli klient działa w wielu formatach sklepów (na przykład hipermarket, supermarket) dostępna jest opcja stworzenia oddzielnych planów dla tych sklepów.

Definiowanie kupujących

Możliwa jest sytuacja, w której nabywców jest więcej niż jeden, np. gdy zarządzający działaniami zakupowymi i sprzedażowymi odpowiedzialni są za poszczególne marki lub pod-marki.

CBP pozwala przypisać kupujących do różnych poziomów hierarchii planowania produktów, a także uzgodnić i monitorować cele określonego kupującego  dotyczące wolumenów, przychodów lub marży.

 

Określanie celów wewnętrznych

W odróżnieniu od celów definiowanych dla nabywców, cele wewnętrzne dotyczą pracowników zespołu sprzedażowego. Funkcjonalność ta umożliwia wyznaczanie, a następnie monitorowanie poziomu realizacji przychodów, wolumenu sprzedaży czy wypracowanej marży realizowanych w ramach organizacji. W trakcie negocjacji z klientem możliwe jest śledzenie na bieżąco, w monitorze KPI, wysokości odpowiednich wskaźników, zarówno dla celów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ułatwia to znacznie przygotowanie realnego i korzystnego planu dla obu stron procesu.

Kalendarz detalisty

W kalendarzu planu, wyświetlane są promocje dla danego typu lub wybranych dat, ogólnie lub szczegółowo. Możliwe jest filtrowanie, dodawanie i usuwanie promocji, tak aby proces zarządzania aktywnościami promocyjnymi był jak najbardziej przejrzysty i uproszczony.

Dodatkowo, poza standardowym kalendarzem, możliwe jest stworzenie kalendarza detalisty, który nie zawsze pokrywa się z kalendarzem producenta i może różnić się w zakresie okresów planowania. To kolejna opcja w SAP CBP, dzięki której uwzględnione są odmienne warunki działania producenta i dystrybutora, co w efekcie daje lepiej dopasowany i skuteczny plan promocji.

Pełne planowanie biznesowe (podstawowe i promocyjne)

Wykorzystując SAP CBP sprzedawcy mogą zaplanować działania promocyjne na cały rok, a nie tylko wybrane aktywności. Plan bazowy symuluje wyniki bez żadnych działań promocyjnych, dzięki czemu można śledzić wpływ poszczególnych zmian cen lub innych warunków promocyjnych na ich poziom.

Planowanie może być realizowane w trzech dostępnych widokach:

  • Widok P&L – wyświetla pozycje rachunku zysków i strat w wierszach oraz wymiar czasowy w kolumnach dla pojedynczego produktu lub poziomu hierarchii planowania
  • Widok produktu – wyświetla wszystkie komponenty w kolumnach dla pojedynczej wartości/wskaźnika KPI z P&L
  • Widok podsumowania – wyświetla plan w formie zagregowanych wartości P&L dla całego projektu i dla całego roku

Wszystkie widoki są synchronizowane wewnętrznie w czasie rzeczywistym.

P&L Klienta

Jest to jedna z najważniejszych cech CBP. Umożliwia menedżerom planowanie, monitorowanie i analizowanie rachunku zysków i strat na całym etapie planowania promocji od producenta, przez dystrybutora do klienta końcowego.

Kluczowe wskaźniki P&L:

  • Wartości wyjściowe, wzrost, podsumowanie
  • Wartość sprzedaży brutto, całkowita wartość inwestycji promocyjnych, koszty własne, marża
  • Cena detaliczna, zysk i marża dystrybutora

 

Wartości wyświetlane w P&L mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb, poprzez SAP BI-IP. Dzięki elastycznej konfiguracji w łatwy sposób dodawane są nowe wartości lub dostosowany jest układ planowania w różnych widokach.

 

 

 


Zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy

 

Zobacz także:

SAP TPM – Realizacja promocji w 7 krokach Czym są promocje handlowe?