blog

Model planu budżetowego w SAP Marketing

Model planu budżetowego w SAP Marketing

  Fundamentem budżetowania w SAP Marketing jest stworzenie modelu planu budżetowego, z którego finansowane są kampanie marketingowe. Jego zadaniem jest odzwierciedlenie sposobu tworzenia budżetu w Twojej organizacji. Model planu budżetowego oraz dystrybucja...

Trzy sposoby wykorzystania segmentacji w SAP Marketing

Trzy sposoby wykorzystania segmentacji w SAP Marketing

Segmentacja klientów jest kluczowym etapem definiowania docelowej grupy dla podejmowanych aktywności marketingowych. SAP Marketing umożliwia wykorzystanie w segmentacji, wszystkich danych dostępnych w systemie, a elastyczny interfejs ułatwia przygotowanie nawet bardzo...

Zarządzanie promocją z SAP TPM w siedmiu krokach

Zarządzanie promocją z SAP TPM w siedmiu krokach

Chcesz sprawnie zaplanować, zrealizować i rozliczyć promocję? Z SAP TPM możesz to zrobić zaledwie w siedmiu krokach!   Krok 1 - Zarządzaj celami sprzedażowymi Planuj i dystrybuuj cele sprzedażowe swojej organizacji oraz cele zewnętrzne swoich klientów. Monitoruj...

Customer Business Planning w SAP TPM

Customer Business Planning w SAP TPM

Customer Business Planning (CBP) jest kluczowym komponentem systemu SAP Trade Promotion Management  w wersji 4.0, znacznie zwiększającym możliwości tego rozwiązania w zakresie kompleksowego planowania działań promocyjnych. Pozwala na bieżąco śledzić wpływ promocji na...

O co chodzi w Data Science

O co chodzi w Data Science

W ciągu ostatnich lat na świecie wygenerowano 90% całkowitego wolumenu danych. Informacje pozyskiwane są poprzez korporacyjne systemy klasy  ERP, systemy CRM, komercyjne repozytoria baz klientów, bazy agencji wywiadowczych, statystycznych, zestawienia rządowe, blogi...

Modele rekomendacyjne

Modele rekomendacyjne

Data Science – Metodologie – Techniki – Technologie Potrzeby i cele biznesowe Jak pogrupować klientów, aby skierować do nich odpowiednią ofertę? Według jakich kryteriów i metod wyodrębnić docelową grupę? Metodologia i podejście do implementacji Modele rekomendacyjne...

Segmentacja Klientów

Segmentacja Klientów

Data Science – Metodologie – Techniki – Technologie Potrzeby i cele biznesowe Chcesz zdefiniować różne typy klientów i połączyć je w grupy docelowe, które są podobne pod specyficznym względem, istotnym dla marketingu. Mając te grupy docelowe, można podejmować...

Trade Promotions – Czym są promocje handlowe

Trade Promotions – Czym są promocje handlowe

Trade Promotion Management Jednym z najczęściej używanych narzędzi do zainteresowania klienta produktem lub nakłonienia go do zakupu są promocje. W przypadku, gdy produkt sprzedawany jest poprzez dystrybutorów detalicznych, to oni stają się twarzą firmy przed...

Customer Lifetime Value (CLV)

Customer Lifetime Value (CLV)

Data Science – Metodologie – Techniki - Technologie Potrzeby i cele biznesowe Jeżeli wiesz, jaką wartość generuje klient i jak ta wartość będzie zmieniać się w czasie, możesz w łatwy sposób określić, którzy kliencie są bardziej wartościowi dla twojej firmy, a którzy...

Nearshore Services Poland
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa, Poland

Ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom, Poland

Phone
+48 604 279 798

® Nearshore Services Poland

By continuing to browse our site, you agree to to our use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "Cookie Consent" to give you the best browsing experience. If you continue to use this site without changing your cookie settings or click "Accept" below, you consent to this.

Close